Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση:conference room 768441 1280

 • Πρόεδρος Ζαούτσος Στέφανος, Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Μοσχάκης Μάριος, Καθηγητής
 • Κωτσόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής
 • Νταφόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
 • Παπαγεωργίου Ελπινίκη, Καθηγήτρια
 • Χουλιάρας Ιωάννης, Καθηγητής
 • Θεοδοσίου Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παπανδριανός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαγρόπουλος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής
 • Λεκίδης Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μπρούζγου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κωνσταντινιά Ευθυμίου, ΕΤΕΠ, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μπλιο Κων/νο, ΕΤΕΠ.

Συνταξιοδοτηθέντα μέλη:

 • Χαμπηλομάτης Παναγιώτης, Λέκτορας Εφαρμογών