Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Παρακαλείστε να ελέγχετε τη σελίδα τακτικά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, καθώς και τις σελίδες των μαθημάτων στο eclass για χρήσιμες ανακοινώσεις, ορισμό ομάδων κτλ.


Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023:

  • τα μαθήματα Μαθηματικά ΙΙ (2ου εξαμήνου), Θερμοδυναμική (2ου εξαμήνου), Ορυκτά Καύσιμα και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
     (6ου εξαμήνου), Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (8ου εξαμήνου) δεν θα πραγματοποιηθούν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης διδασκόντων. Θα υπάρξει ανακοίνωση για την έναρξή τους.

 

Attachments:
Download this file (Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι.pdf)Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι.pdf[Ώρες συνεργασίας με Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους - ΕΕ 2022-2023]168 kB
Download this file (Πρόγραμμα ΕΕ 2022-2023 - v14temp.pdf) Schedule - Spring 2022-2023.pdf[Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Εαρινό εξάμηνο 2022-2023]165 kB