Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Με αλφαβητική σειρά. 

Μέλη ΔΕΠ

 Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Αντικείμενο Τηλέφωνο email www
Βαγρόπουλος Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμός και λειτουργία αιολικών ενεργειακών συστημάτων (2410) 684 332  svagropoulos@uth.gr www ico
Ζαούτσος Στέφανος Καθηγητής  Αντοχή υλικών (2410) 684 556  szaoutsos@uth.gr www ico
Θεοδοσίου Θεοδόσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση και το σχεδιασμό υλικών, δομών και κατασκευών (2410) 684 262 dozius@uth.gr  www ico
Κωτσόπουλος Σπυρίδων Καθηγητής  Διαχείριση υδάτινων πόρων   kotsopoulos@uth.gr www ico
Λεκίδης Αλέξιος Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμός Ενεργειακών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων από Ανανεώσιμες Πηγές   alekidis@uth.gr www ico

Μοσχάκης Μάριος

Καθηγητής Ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας (2410) 684 325 mmoschakis@uth.gr www ico
Μπρούζγου Αγγελική Επίκουρη Καθηγήτρια Συστήματα ηλεκτροχημικής μετατροπής ισχύος    amprouzgou@uth.gr www ico
Νταφόπουλος Βασίλειος Καθηγητής  Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας (2410) 684 319 dafopoulos@uth.gr  www ico
Παπαγεωργίου Ελπινίκη Καθηγήτρια Έμπειρα Συστήματα, Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Αναπαράσταση Γνώσης (2410) 684 567 elpinikipapageorgiou@uth.gr www ico
Παπανδριανός Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Πυρηνική Ιατρική και Εφαρμογές στη Λήψη Αποφάσεων

 (2410)684546 npapandrianos@uth.gr www ico
Χουλιάρας Ιωάννης Καθηγητής Εδαφομηχανική (2410) 684 533 xouliar@uth.gr www ico

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΤΠ

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο email
Ευθυμίου Κωνσταντινιά ΕΤΕΠ (2410) 684 415 efthimioud@uth.gr
Καλογιάννης Δημήτριος ΕΤΕΠ (2410) 684 314 kalogiannis@teilar.gr
Μπλιος Κωνσταντίνος ΕΤΕΠ (2410) 684 309 blios@uth.gr 
Χωματά Στεργιανή ΕΤΕΠ (2410) 684 554 stylianichomata@uth.gr

Συνταξιοδοτηθέντα μέλη:

Προσωπικό Γραμματείας

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο email
Μπισίλκα Δήμητρα Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας (2410) 684 577 g-energy@uth.gr 
Πουρνάρας Βασίλειος Γραμματεία (2410) 684 254 vpournaras@uth.gr