Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

OPTIMAI: Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization

  • Θεματική περιοχή: Horizon 2020 / DT-FOF-11-2020 / IA
  • Έναρξη / διάρκεια / προϋπολογισμός: 1/1/2021 (36 μήνες), 8.359.087,50€
  • Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  • Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Ε. Παπαγεωργίου (EY), Θ. Θεοδοσίου
  • website: https://www.optimai.eu

FishNets: Υλικά με απορρυπαντικές ιδιότητες βασισμένα σε TiO2, για υδατοκαλλιέργειες

  • Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (2019-2021)
  • Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Σ. Ζαούτσος

ΝΑΝΟ.BIO.PACK: Βιοδιασπόμενες συσκευασίες φαγητού, βασισμένες σε αιθέρια έλαια σε πολυμερικές μήτρες.

  • Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (2019-2021)
  • Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Σ. Ζαούτσος