Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):

Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων www ico

stedipek river

 Μάθετε περισσότερα...