Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Εξεταστέα Ύλη και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών (1 και 2) εξετάζονται στα ίδια μαθήματα και στην ίδια ύλη. Τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι τα εξής:

 1. Θερμοδυναμική ή Ηλεκτρικά Κυκλώματα (επιλογή ενός μαθήματος από τα δύο)
 2. Μαθηματικά ΙΙ
 3. Φυσική

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Εξεταστέα Ύλη
 • Εισαγωγή, Βασικές έννοιες
 • Ενέργεια, Μεταφορά Ενέργειας και γενική ενεργειακή ανάλυση
 • Ιδιότητες καθαρών ουσιών
 • Ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων
 • Ενεργειακή ανάλυση ανοιχτών συστημάτων (όγκων ελέγχου)
 • Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Κύκλος Carnot
 • Εντροπία, ισεντροπικοί βαθμοί απόδοσης, διαγράμματα Mollier.
 • Κύκλοι παραγωγής ισχύος με αέρια, (Otto, Diesel, Brayton)
 • Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό, (κύκλος Rankine και συνδυασμένοι κύκλοι)
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 9η Έκδοση, Cengel Yunus A., Boles Michael A., Τσιακάρας Π. - Κατσαβούνης Σ. (επιμέλεια), 2020, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Θερμοδυναμική και Προχωρημένη Θερμοδυναμική (Θεωρία - Λυμένες Ασκήσεις), Απόστολος Πολυζάκης, 2019, Διαθέτης (Εκδότης): Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ.

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ύλη
 • Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορά δυναμικού, μπαταρίες, γεννήτριες, Αντίσταση, αγωγιμότητα, νόμος του Ohm, σύνδεση αντιστάσεων, ισχύς, ενέργεια, βαθμός απόδοσης. Ασκήσεις-Προβλήματα. 
 • Πηγές συνεχούς τάσης, πηγές συνεχούς ρεύματος, νόμος ρευμάτων του Kirchhoff , Νόμος τάσεων του Kirchhoff, διαιρέτης ρεύματος, διαιρέτης τάσης. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, η μέθοδος των απλών βρόχων, η μέθοδος των κόμβων. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Θεωρήματα Thevenin και Norton σε κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Θεώρημα της υπέρθεσης, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, το θεώρημα του Millman, μετατροπή αστέρα σε τρίγωνο και τριγώνου σε αστέρα. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Πυκνωτές, χωρητικότητα, σύνδεση πυκνωτών, ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα πυκνωτή, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, πηνίο, ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα πηνίο, σύνδεση πηνίων. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Εναλλασσόμενα μεγέθη (τάση και ρεύμα), περίοδος, συχνότητα, μέση τιμή, ενεργός τιμή, στρεφόμενα διανύσματα, μετασχηματισμός κυκλωμάτων από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Σχέση τάσης ρεύματος στοιχείων δύο ακροδεκτών στο πεδίο της συχνότητας, σύνθετη αντίσταση, μετατροπή πηγών, εξαρτημένες πηγές, μέθοδος των απλών βρόχων, μέθοδος των κόμβων. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Θεώρημα της υπέρθεσης, θεωρήματα Thevenin και Norton, μετατροπή αστέρα σε τρίγωνο και τριγώνου σε αστέρα. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Ισχύς σε κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση, ισχύς στο πεδίο της συχνότητας, ενεργός και άεργος ισχύς, Τρίγωνο ισχύος, συντελεστής ισχύος, σύγκριση μονοφασικών και τριφασικών κυκλωμάτων, βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά κυκλώματα. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Τριφασικά συστήματα, τριφασική πηγή, τριφασικό φορτίο, συμμετρικό τριφασικό σύστημα Υ‐Υ, συμμετρικό τριφασικό σύστημα Δ‐Δ, ισχύς στα τριφασικά συστήματα, ασύμμετρο τριφασικό σύστημα Υ‐Υ, ασύμμετρο τριφασικό σύστημα Δ‐Δ. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Μεταβατικά φαινόμενα σε κυκλώματα 1ης  τάξης, μη οδηγούμενο κύκλωμα RC, μη οδηγούμενο κύκλωμα RL, βηματική συνάρτηση u(t), οδηγούμενο κύκλωμα RC, οδηγούμενο κύκλωμα RL. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 • Μεταβατικά φαινόμενα σε κυκλώματα 2ης  τάξης, μη οδηγούμενο κύκλωμα RLC σειράς, μη οδηγούμενο παράλληλο κύκλωμα RLC, βηματική απόκριση οδηγούμενου κυκλώματος RLC σειράς, βηματική απόκριση παράλληλου οδηγούμενου RLC κυκλώματος, απόκριση για άλλες μορφές διέγερσης, γενικά κυκλώματα δεύτερης τάξης. Ασκήσεις-Προβλήματα.
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ, 2005, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2010, Διαθέτης (Εκδότης): ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ.
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 6η Έκδοση, Alexander C., Sadiku M., Νικόλαος Κούσουρας (επιμέλεια), 2020, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Εφαρμογές στην Ανάλυσή τους με MATLAB και SPICE, Λουτρίδης Σπυρίδων, 2018, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ με βασικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού: Θεωρία-ανάλυση-εξομοίωση, Spice & Matlab, ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 2015, Διαθέτης (Εκδότης): ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Παπαδόπουλος Κ., 2017, Διαθέτης (Εκδότης): ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο , Διαθέτης (Εκδότης): Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος".

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Ύλη

Ενότητα 1η: Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

 • Πίνακες. Ιδιότητες, άλγεβρα πινάκων, αντίστροφοι και συμμετρικοί πίνακες
 • Ορίζουσες. Ιδιότητες
 • Ομογενή και μη ομογενή γραμμικά συστήματα, μέθοδος Cramer και μέθοδος Gauss
 • Διανυσματικοί χώροι, γραμμική ανεξαρτησία, βάση. Γραμμικές απεικονίσεις, αλλαγή βάσης
 • Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
 • Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές. Γίνεται χρήση λογισμικών απεικόνισης και υπολογισμών

Ενότητα 2η

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους. Προβλήματα Αρχικών Τιμών και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών.
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις: Εισαγωγικές έννοιες, ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης, καλώς τοποθετημένα προβλήματα, γεωμετρικά χαρακτηριστικά λύσεων (ολοκληρωτικές καμπύλες, πεδίο διευθύνσεων).
 • Εξισώσεις 1ης τάξης, μέθοδοι επίλυσης.
 • Εξισώσεις ανώτερης τάξης, γενική θεωρία γραμμικών εξισώσεων n-οστής τάξης.

Ενότητα 3η

 • Στοιχεία μιγαδικής ανάλυσης.
 • Παραγώγιση και ολοκλήρωση μιγαδικών συναρτήσεων. Αρμονικές συναρτήσεις.

Ενότητα 4η

 • Σειρές Fourier.
 • Μετασχηματισμός Laplace. Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace.
 • Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace.
 • Συνέλιξη

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Παπασχοινόπουλος Γ. - Σχοινάς Χ. - Μυλωνάς Ν., 2016, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, Χαράλαμπος Γ. Ζαγούρας, Δημήτριος Ν. Γεωργίου, 2009, Διαθέτης (Εκδότης): ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2017, Διαθέτης (Εκδότης): ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2017
 • Μαθηματικά ΙΙ β έκδοση, Ρασσίας, 2017, Διαθέτης (Εκδότης): ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους και Μηχανικούς, Έκδοση: 1/2021, Συγγραφείς: Χαλιδιάς Νικόλαος , BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,
 • Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς, Έκδοση: 1/2020, Συγγραφείς: Zill Dennis G., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

 ΦΥΣΙΚΗ

Ύλη 
 • Το αντικείμενο της Φυσικής. Βασικές έννοιες, μέθοδοι και διαδικασίες της Φυσικής Επιστήμης. Είδη φυσικών μεγεθών. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Πράξεις με διανυσματικά φυσικά μεγέθη.
 • Το διάνυσμα της δύναμης. Σύνθεση δυνάμεων. Νόμοι του Νεύτωνα. Είδη δυνάμεων στη φύση. Πεδία δυνάμεων. Έργο, ενέργεια, ισχύς.
 • Σύστημα αναφοράς. Κινητική υλικού σημείου. Το διάνυσμα της ταχύτητας. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης. Ευθύγραμμη κίνηση. Κυκλική κίνηση. Σύνθετες κινήσεις.
 • Μηχανικές ταλαντώσεις. Περιγραφή μιας ταλάντωσης. Αρμονικές ταλαντώσεις. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός. Μηχανικά κύματα. Περιγραφή ενός κύματος.
 • Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Αρχή του Huygens. Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση, συμβολή, μηχανικών κυμάτων. Φαινόμενο Doppler.
 • Ηλεκτρικό πεδίο. Δύναμη Colomb. Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή. Κίνηση φορτισμένου σωματίου σε ομογενές ηλεκτρικό
 • Μαγνητικό πεδίο. Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μαγνητική επαγωγή. Μαγνητικές γραμμές. Μαγνητικό πεδίο της Γης. Μαγνητικά υλικά. Μαγνητική ροή.
 • Κίνηση φορτισμένου σωματίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Εφαρμογές της δύναμης Lorentz (Προσδιορισμός ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου, φαινόμενο Hall).
 • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Προέλευση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Αυτεπαγωγή. Σύνδεση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Κλειστό κύκλωμα συντονισμού και ανοικτό κύκλωμα συντονισμού (δίπολο).
 • Διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ερτζιανά κύματα.
 • Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική, ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ακτινοβολία Röntgen, φαινόμενο Compton.
 • Γνωριμία με την Θεωρία της Σχετικότητας (Ειδική και Γενική).
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Α, Giancoli, 2011, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς: Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός, φως και οπτική, σύγχρονη φυσική, RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, 2013, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 • Φυσική. Θεωρία & Πρακτική, Ζαχαρούλης Α. Αχιλλέας, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, 2013
 • Φυσική-Αρχές και Εφαρμογές, Τύπος: Σύγγραμμα, Mazur Eric, 2019, Broken Hill Publishers Ltd