Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Προσφερόμενα μαθήματα (Tutoring)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Email:

ΜΣΕ1120

Φυσική

5

1

Παπανδριανός, Ν.

npapandrianos@uth.gr

ΜΣΕ1130

Προγραμματισμός Η/Υ Ι

6

1

Παπαγεωργίου, Ε.

elpinikipapageorgiou@uth.gr

ΜΣΕ1140

Εισαγωγή στα Ενεργειακά Συστήματα

6

1

Μοσχάκης, Μ.

mmoschakis@uth.gr

ΜΣΕ1150

Τεχνικό Σχέδιο

6

1

Θεοδοσίου, Θ.

dozius@uth.gr

ΜΣΕ2350

Τεχνική Μηχανική 

6

3

Ζαούτσος, Σ.

szaoutsos@uth.gr

ΜΣΕ3510

Μετατροπή και Αποθήκευση Ενέργειας

5

5

Λεκίδης,Α.

alekidis@uth.gr

ΜΣΕ3515

Τεχνική Νομοθεσία, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

5

5

Παπανδριανός, Ν.

npapandrianos@uth.gr

ΜΣΕ3530

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

5

5

Βαγρόπουλος, Σ.

svagropoulos@uth.gr

ΜΣΕ3540

Αιολική Ενέργεια 

5

5

Βαγρόπουλος, Σ.

svagropoulos@uth.gr

ΜΣΕ3550

Ηλεκτρονικά Ισχύος 

5

5

Μοσχάκης, Μ.

mmoschakis@uth.gr

ΜΣΕ4710

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων

5

7

Βαγρόπουλος, Σ.

svagropoulos@uth.gr

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

Εξάμηνο

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Email:

ΜΣΕ1220

Χημεία Ενεργειακών Συστημάτων

6

2

Μπρούζγου, Α.

amprouzgou@uth.gr

ΜΣΕ1230

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

6

2

Παπαγεωργίου, Ε.

elpinikipapageorgiou@uth>

ΜΣΕ2410

Συστήματα Ηλεκτροχημικής Ισχύος

6

4

Μπρούζγου, Α.

amprouzgou@uth.gr

ΜΣΕ2420

Μετάδοση Θερμότητας

6

4

Βαγρόπουλος, Σ.

svagropoulos@uth.gr

ΜΣΕ2440

Ηλεκτρικές Μηχανές

6

4

Μοσχάκης, Μ.

mmoschakis@uth.gr

ΜΣΕ2450

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

6

4

Θεοδοσίου, Θ.

dozius@uth.gr

ΜΣΕ3610

Τεχνητή Νοημοσύνη σε Ενεργειακά Συστήματα

5

6

Παπαγεωργίου, Ε.

elpinikipapageorgiou@uth>

   

ΜΣΕ3625

Ακτινοβολίες και Εφαρμογές

5

6

Παπανδριανός, Ν.

npapandrianos@uth.gr

   
   

ΜΣΕ4810

Ηλεκτρική Κίνηση

5

8

Μοσχάκης, Μ.

mmoschakis@uth.gr

Προσφερόμενα μαθήματα (στα αγγλικά)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Email:

ΜΣΕ3525

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

5

5

Ζαούτσος Σ.

szaoutsos@uth.gr

ΜΣΕ3555

Αριθμητική Ανάλυση Κατασκευών και Συστημάτων Ενέργειας

5

5

Θεοδοσίου Θ.

dozius@uth.gr

ΜΣΕ4725

Ευφυής Έλεγχος

5

7

Παπαγεωργίου Ε.

elpinikipapageorgiou@uth.gr

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Email:
 ΜΣΕ3655 Τεχνολογία Συσσωρευτών 5 6 Βαγρόπουλος Σ. svagropoulos@uth.gr
ΜΣΕ4825 Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ 5 8 Λεκίδης Α. alekidis@uth.gr
ΜΣΕ4835 Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων 5 8 Θεοδοσίου Θ. dozius@uth.gr
ΜΣΕ4840 Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία 5 8 Κωτσόπουλος Σ. kotsopoulos@uth.gr