Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο εισηγητή. Πληροφορίες επικοινωνίας υπάρχουν αναρτημένες στις σελίδες του προσωπικού.

Θέμα Εισηγητής Προθεσμία υποβολής
Βέλτιστος προγραμματισμός κατανεμόμενων ηλεκτρικών φορτίων με σκοπό την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Σ. Βαγρόπουλος 10/06/2021
Ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων Ασαφών γνωστικών δικτύων και βαθιάς μάθησης για ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων Ε. Παπαγεωργίου

10/06/2021

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασισμένο στο «διαδίκτυο των πραγμάτων» για ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές ευφυούς γεωργίας Ε. Παπαγεωργίου 10/06/2021
Αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους για ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων από ετερογενή δεδομένα Ε. Παπαγεωργίου 10/06/2021

Αίτημα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορεί να υποβληθεί ακόμα και αν δεν υπάρχει ενεργή πρόσκληση. Το αίτημα θα προωθηθεί στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και θα αξιολογηθεί με βάση τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών.

 

Attachments:
Download this file (Call_for_PhD_Candidates_-_Aug_2020.pdf)Call for PhD Candidates - Aug 2020[Πρόσκληση ενδιαφέροντος - Αύγουστος 2020]0 kB
Download this file (PhD Canditates - Call May 2021.pdf)Call for PhD Candidates - May 2021.pdf[Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Μάιος 2021]0 kB