Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Αναλυτικές πληροφορίες και το περίγραμμα για κάθε μάθημα παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών καθώς στο επίσημο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

1ο Έτος
 1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
ΜΣΕ1110 Μαθηματικά Ι
Ανάθεση

ΜΣΕ1210

Μαθηματικά ΙΙ
Σ. Κωτσόπουλος
ΜΣΕ1120 Φυσική 
Ν. Παπανδριανός
ΜΣΕ1220 Χημεία Ενεργειακών Συστημάτων
Α. Μπρούζγου
ΜΣΕ1130 Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Ε. Παπαγεωργίου
ΜΣΕ1230 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Ε. Παπαγεωργίου
ΜΣΕ1140 Εισαγωγή στα Ενεργειακά Συστήματα 
Μ. Μοσχάκης
ΜΣΕ1240 Θερμοδυναμική
Ανάθεση
ΜΣΕ1150 Τεχνικό Σχέδιο
Θ. Θεοδοσίου
ΜΣΕ1250 Τεχνολογία Υλικών
Σ. Ζαούτσος
    ΜΣΕ1260 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων στην Αγγλική
Α. Σουφλιά
2ο Έτος
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
ΜΣΕ2310 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 
Σ. Κωτσόπουλος
ΜΣΕ2410 Συστήματα Ηλεκτροχημικής Ισχύος
Α. Μπρούζγου
ΜΣΕ2320 Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Β. Νταφόπουλος
ΜΣΕ2420 Μετάδοση Θερμότητας
Σ. Βαγρόπουλος
ΜΣΕ2330 Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών 
Ανάθεση
ΜΣΕ2430 Αντοχή Υλικών
Σ. Ζαούτσος
ΜΣΕ2340 Μηχανική Ρευστών-Ρευστοδυναμικές Μηχανές 
Σ. Κωτσόπουλος
ΜΣΕ2440 Ηλεκτρικές Μηχανές
Μ. Μοσχάκης
ΜΣΕ2350 Τεχνική Μηχανική 
Σ. Ζαούτσος
ΜΣΕ2450 Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Θ. Θεοδοσίου
3ο Έτος
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
ΜΣΕ3510 Μετατροπή και Αποθήκευση Ενέργειας 
Ανάθεση
ΜΣΕ3610 Τεχνητή Νοημοσύνη σε Ενεργειακά Συστήματα
Ε. Παπαγεωργίου
ΜΣΕ3515 Τεχνική Νομοθεσία, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 
Ν. Παπανδριανός
ΜΣΕ3615 Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας
Ι. Χουλιάρας
Μαθήματα Επιλογής (4)
ΜΣΕ3520 Θερμανσή, Ψύξη, Κλιματισμός
Ανάθεση
ΜΣΕ3620 Προστασία Περιβάλλοντος - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανάθεση
ΜΣΕ3525 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
Σ. Ζαούτσος
ΜΣΕ3625 Ακτινοβολίες και Εφαρμογές
Ν. Παπανδριανός
ΜΣΕ3530 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
Σ. Βαγρόπουλος
ΜΣΕ3630 Ορυκτά Καύσιμα και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
Ανάθεση
ΜΣΕ3535 Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Β. Νταφόπουλος
ΜΣΕ3635

Υβριδικά Συστήματα και Συμπαραγωγή
Ανάθεση

ΜΣΕ3540 Αιολική Ενέργεια 
Σ. Βαγρόπουλος
ΜΣΕ3640 Ηλιοθερμικά & Γεωθερμικά Συστημάτα
Ανάθεση
ΜΣΕ3545 Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων 
Ανάθεση
ΜΣΕ3645 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Β. Νταφόπουλος
ΜΣΕ3550 Ηλεκτρονικά Ισχύος 
Μ. Μοσχάκης
ΜΣΕ3650 Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Ι. Χουλιάρας
ΜΣΕ3555 Αριθμητική Ανάλυση Κατασκευών & Συστημάτων Ενέργειας
Θ. Θεοδοσίου
ΜΣΕ3655 Τεχνολογία Συσσωρευτών
Σ. Βαγρόπουλος
4ο Έτος
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα ΜΣΕ4800 Πτυχιακή Εργασία
Μαθήματα Επιλογής (6) Μαθήματα Επιλογής (2)
ΜΣΕ4710 Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
Ανάθεση
ΜΣΕ4810 Ηλεκτρική Κίνηση
Μ. Μοσχάκης
ΜΣΕ4715 Συστήματα Ισχύος Οχημάτων
Ανάθεση
ΜΣΕ4815 Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ανάθεση
ΜΣΕ4720 Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Ενέργειας
Ανάθεση
ΜΣΕ4820 Πυρηνική Ενέργεια
Ν. Παπανδριανός
ΜΣΕ4725 Ευφυής Έλεγχος
Ε. Παπαγεωργίου
ΜΣΕ4825 Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ 
Ανάθεση
ΜΣΕ4730 Προχωρημένα Θέματα Ρευστοδυναμικών Μηχανών
Ανάθεση
ΜΣΕ4830 Νανοτεχνολογία
Α. Μπρούζγου
ΜΣΕ4735 Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ανάθεση
ΜΣΕ4835 Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων
Θ. Θεοδοσίου
ΜΣΕ4740 Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου
Α. Μπρούζγου
ΜΣΕ4840 Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία
Σ. Κωτσόπουλος
ΜΣΕ4745 Διαχείριση Ολικής Ποιόητητας
Ι. Χουλιάρας
   
ΜΣΕ4750 Βιομάζα και Βιοκαύσιμα
Ανάθεση
   
ΜΣΕ4755 Κυματική, Παλιρροιακή και Ωκεάνια Ενέργεια
Ανάθεση
   
ΜΣΕ4760 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Ι. Χουλιάρας
   

Θεματικές Ενότητες

 

Θεματική Ενότητα 1: Συστήματα Θερμικής Ενέργειας

 1. Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός
 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 3. Ηλιοθερμικά & Γεωθερμικά Συστήματα
 4. Τεχνολογία Συσσωρευτών
 5. Ακτινοβολίες και Εφαρμογές
 6. Ορυκτά Καύσιμα
 7. Βιομάζα και Βιοκαύσιμα
 8. Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 9. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων
 10. Εξοικονόμηση Ενέργειας
 11. Βιομάζα και Βιοκαύσιμα
 12. Πυρηνική Ενέργεια
 13. Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 14. Νανοτεχνολογία
 15. Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων

Θεματική Ενότητα 2: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 2. Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 3. Αιολική Ενέργεια
 4. Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων
 5. Ηλεκτρονικά Ισχύος
 6. Αριθμητική Ανάλυση Κατασκευών και Συστημάτων Ενέργειας
 7. Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 8. Τεχνολογία Συσσωρευτών
 9. Ευφυής Έλεγχος
 10. Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου
 11. Ηλεκτρική Κίνηση
 12. Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 13. Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 14. Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων

Θεματική Ενότητα 3: Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειας

 1. Αιολική Ενέργεια
 2. Ηλεκτρονικά Ισχύος
 3. Προστασία Περιβάλλοντος - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 4. Ηλιοθερμικά και Γεωθερμικά Συστήματα
 5. Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 6. Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 7. Τεχνολογία Συσσωρευτών
 8. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
 9. Προχωρημένα Θέματα Ρευστοδυναμικών Μηχανών
 10. Εξοικονόμηση Ενέργειας
 11. Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου
 12. Βιομάζα και Βιοκαύσιμα
 13. Κυματική, Παλιρροιακή και Ωκεάνια Ενέργεια
 14. Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 15. Νανοτεχνολογία

Θεματική Ενότητα 4: Τεχνολογία Οχημάτων

 1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 2. Ηλεκτρονικά Ισχύος
 3. Προστασία Περιβαλλοντος - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 4. Ορυκτά Καύσιμα και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
 5. Υβριδικά Συστήματα και Συμπαραγωγή
 6. Τεχνολογία Συσσωρευτών
 7. Συστήματα Ισχύος Οχημάτων
 8. Ευφυής Έλεγχος
 9. Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου
 10. Ηλεκτρική Κίνηση
 11. Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 12. Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 13. Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων

Θεματική Ενότητα 5: Ενεργειακές Υποδομές

 1. Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός
 2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 3. Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 4. Αιολική Ενέργεια
 5. Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων
 6. Αριθμητική Ανάλυση Κατασκευών και Συστημάτων Ενέργειας
 7. Ηλιοθερμικά και Γεωθερμικά Συστήματα
 8. Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 9. Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 10. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
 11. Εξοικονόμηση Ενέργειας
 12. Κυματική, Παλιρροιακή και Ωκεάνια Ενέργεια
 13. Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 14. Πυρηνική Ενέργεια
 15. Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 16. Νανοτεχνολογία
 17. Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία

Θεματική Ενότητα 6: Διαχείριση Ενέργειας

 1. Τεχνική Νομοθεσία, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 2. Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων
 3. Προστασία Περιβάλλοντος - Μελέτη Περιβαλλόντικών Επιπτώσεων
 4. Ακτινοβολίες και Εφαρμογές
 5. Υβριδικά Συστήματα και Συμπαραγωγή
 6. Τεχνολογία Συσσωρευτών
 7. Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Ενέργειας
 8. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
 9. Εξοικονόμηση Ενέργειας
 10. Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου
 11. Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 12. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα